Deze Genealogie pagina bevat informatie over mijn voorgeslacht.

Menu: Coat of Arms ; Vernes Ancesters ; Poldermans Ancesters ; Van der Vliet Ancesters ; Brokke Ancesters

Over de herkomst van de naam Vernes is altijd veel gespeculeerd. De Frans klinkende naam zou betekenen dat onze voorouders als Hugenoten naar Nederland kwamen. Nu is de vlucht van de Hugenoten zo’n 20 jaar voor de herroeping van het Edict van Nantes (1685) begonnen, ook na de Bartholomeusnacht in 1572 kunnen er natuurlijk Fransen met de naam Vernes hier te lande zijn gekomen. De archieven van de Waalse Kerk zouden hierover uitsluitsel kunnen geven. Feit is alleen dat al in 1585, in Bergambacht Zuid-Holland, woonachtig was Arij Jacobs Vernes (bron: Krimpenerwaardse geslachten, http://hunter.home.xs4all.nl/Stambomen/van Nes/van Nes.html ). In 1628 woont ene Jan Willemszn. Vernes in het Noord-Hollandse Schagen (Archief Alkmaar). Rond diezelfde tijd woont Willem Daemszn. Vernes, de latere schout in het Zuid-Hollandse┬á Moordrecht.